Teknik Bilgiler

ANASAYFA TEKNİK BİLGİLER

Travers Boyu

Palet tants  da dahil, palet saysna ve ölçülerine göre deiir. 3 adet Europalet yanyana konulduunda net travers genilii (3x800 mm.) (paletlerin yanyana genilii) + (4x75 mm.) (güvenlik açkl) = 2700 mm. olur.

Katlar Aras Ykseklik

Katlar aras yükseklik 60mm. de bir deiebilir. Palet yüksekliklreine göre belirlenir. Kat yükseklikleri (h) eklendikçe en son (h3) raf yükseklii bulunmu olur.

Raf Ykseklii

En üst paletin oturduu travers'in yüzeyine kadar olan yükskliktir. Dier unsurlar arasnda, istifleme makinasnn kaldrma yükseklii (h3) deponun tavan yüksekline baldr. Paletlerin en üst trverse uygun konulabilmesi için prensip olarak, makina kaldrma yüksekliinin (h3) üst travers yüksekliinden 200mm. daha fazla olmas gerektiidir.

Raf Derinlii

Raf derinlii ayak derinliidir.Ayn zamanda ö n ve arka traverslerin d kenarlaimagera olan uzakldr. Standart olarak bu ölçü tek sra raflarda 1050mm. vesrt srta gelen çift sra raflarda (1050+1050) + 250 = 2350mm. dir. Paletler raflara 1200 mm. lik derinlik ksmndan konur ve emniyet çkntlar önden ve arkadan 75mm. dir. Çift sra raflarda, srt srta gelen paletlerin birbirine çarpmamas için aralarnda 100 mm. lik bir emniyet boluu olmaldr.

© Copyright Dizayn Raf 2017. Tüm hakları saklıdır.